Industri Padi di Kedah

Sehingga 31 Disember 2018 jumlah keluasan estet padi MADA Kedah adalah 31,077.62 hektar yang melibatkan 15,476 pesawah (sesi 5-8 ogos 2019; muka surat 104)

Usahawan Padi ditakrifkan sebagai usahawan yang mengusahakan sawah yang berkeluasan melebihi 10 hektar atau 35 relong, dan keatas.

Terdapat 134 orang usahawan padi yang diperincikan mengikut wilayah MADA :

Antara contoh estet padi yang berjaya dilaksanakan di kawasan Muda adalah seperti jadual berikut:

Di kawasan Muda, terdapat sebahagian kecil kawasan yang tidak dapat ditanam kerana maslah tanah dalam. Pada musim 2/2018 yang lalu jumlahnya sekitar 21.85 hektar yang melibatkan seliaan PPK A-III Hutan Kampung/ Blok CCRBD 1 D (9.31 hektar). PPK D-III Titi Haji Idris/Blok SCRBD 9 B (3.64 hektar) dan PPK F-III Pendang / Blok SCRBD 1-1 (8.90 hektar)

Ikuti kami di media sosial.

Leave a Reply